Affärssystem för små och medelstora företag

Exempel på affärssystem

När ett företag ska välja affärssystem är det viktigt att det har rätt funktionalitet för din verksamhet och att det bygger på en modern teknisk plattform. Man ska tänka några år framåt i tiden när man gör valet så att man inte låser in sig i ett hörn utan väljer ett system som även fungerar i framtiden.

Ett bra affärssystem ska dessutom vara enkelt att arbeta med så att man får med hela företaget, ett affärssystem som inte används är en riktigt dålig investering. Alla medarbetare bör kunna göra egna inställningar anpassat efter behov och uppgift.

Förändringar i verksamhet och organisation ställer stora krav på att även ditt affärssystem kan anpassas efter nya förutsättningar. Därför är ditt val av affärssystem en mycket viktig händelse som kan påverka hur ditt företag utvecklas i framtiden.

Pyramid

Pyramid är ett affärssystem för små och medelstora företag som täcker i stort sett allt.

Det passar många olika branschers behov och önskemål och tanken från början har varit ett vara ett brett affärssystem. Med många funktioner och ett smidigt gränssnitt utgör Pyramid en modern och flexibel lösning inom ekonomi, information och verksamhetsstöd.

Idag finns det cirka 6000 företag som använder sig av Pyramid, det borgar för att utvecklingen kommer att fortsätta av detta affärssystem!

Vi kan rekommendera Proclient för Pyramid dom vet vad dom håller på med och lång erfarenhet.

Pyramid konsult

Proclient erbjuder även konsulting för affärssystemet Pyramid. Konsulter har erfarenhet av att sätta upp Pyramid men också att anpassa samt utveckla affärssystemet så Ni får en skräddarsydd och optimal lösning som är strömlinjeformad för din verksamhet.