Patrolit Affärssystem, IT och moln

Patrolit håller dig infomerad om Affärssystem, IT och moln.

Om IT

IT är ett samlingsbegrepp för de möjligheter som skapats genom den moderna utvecklingen inom datateknik och telekommunikation. Informations- och kommunikationsteknik (ITK) är den del av IT som bygger på kommunikation mellan människor.

Om molntjänster

Datormoln eller molntjänster också benämnt ”molnet”, är IT-tjänster som tillhandahålls via Internet, i oftast funktioner som traditionellt sköts på egna datorer och lokala servers men genom molnet sköts av någon annan. Det kan till exempel handla om affärssystem, intranät men även lagring av data.